Skip to main content

De Nieuwe Inspiratie

Het ontstaan van de symposia

Diner Pensants

Diner Pensants

Diner Pensant series zijn momenteel gaande binnen de volgende thema’s:

  • Financiële Sector
  • Georganiseerde zingeving
  • Rechtstaat
  • Zorg
  • Europa
  • Publieke Waarden

Tijdens de Diner Pensants gaan mensen in De Nieuwe Poort samen aan tafel voor een echt gesprek. Daar is soms onvoldoende ruimte voor in de dagelijkse sfeer. De Nieuwe Poort creëert een sfeer en omgeving waarin maatschappelijke en toekomstgerichte gesprekken op een integere uitdagende manier gevoerd kunnen worden. Wij merken dat we mensen zover krijgen om open, eerlijk en oplossingsgericht aan deze diners deel te nemen. De Nieuwe Poort levert bijzondere moderatoren en heeft een diepgaande kennis van het maatschappelijke speelveld en de zich daarin ophoudende factoren.

Het format van de Diner Pensants heeft tot doel om binnen een aantal zorgvuldig gekozen, relevante, thema’s samen met een diverse groep deelnemers van hoog niveau, de relevante aspecten voor de maatschappij vast stellen. Om daar vervolgens dus met elkaar over in gesprek te gaan. De Nieuwe Poort brengt, vanwege haar achtergrond, ervaring en netwerk, een divers inhoudelijk sterk gezelschap aan tafel. Mensen die, mede vanwege hun rol in de sector en hun maatschappelijke betrokkenheid, mee willen meedenken over de kwesties die de toekomst van Nederland en daarbuiten zullen bepalen. Gezamenlijk vormen de deelnemers een betrokken denktank, wij noemen ze onze kopgroep.

De bijeenkomsten zijn nadrukkelijk bedoeld om de huidige en toekomstige uitdagingen binnen een specifiek gebied of sector in kaart te brengen en te bediscussiëren. In de eerste plaats komen deelnemers hiermee tot een beter begrip van de situatie in deze tijden. Bovendien wordt er inspiratie opgedaan om (individueel of gezamenlijk) tot verbetering te komen in de praktijk. Daarnaast inspireren de deelnemers elkaar met manieren hoe het anders kan.

Er zijn conclusies getrokken, specifieke thema’s benoemd en mogelijke methoden onderzocht en aangereikt om de toekomstige uitdagingen goed het hoofd te kunnen bieden en onze maatschappij en de sectoren gezond en bloeiend te houden. Deze inzichten vormen de kern van de symposia. Weloverwogen ideeën die echt nieuw en vaak baanbrekend zijn. Inzichten die je niet zomaar kan vergaren, maar waar een intrinsieke discussie binnen een diverse groep kenners, denkers en duiders aan vooraf is gegaan.